wersja językowa: pl | en

W ostatnich latach można zaobserwować szybki rozwój technologii membranowych. Obecnie znajdują one powszechne zastosowanie w procesach separacji cieczy i gazów praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu.

Środowiska inżynierskie odchodzą od konwencjonalnych metod separacji na rzecz membran ze względu na ich wysoką ekologiczność, a także zaostrzające się regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska i emisji zanieczyszczeń.

Czym są membrany?

Membrana to przegroda, która zatrzymuje część substancji, a przepuszcza inne. Jest to zatem pewien rodzaj filtra, z tą różnicą, że jest on bardziej dokładny niż filtry, z którymi spotykamy się na co dzień.

Membrany mogą być porowate lub nieporowate. W przypadku tych pierwszych pory mogą mieć rozmiary nawet kilkudziesięciu nanometrów. Takie rozmiary porów występujących w membranach powodują, że membrany zalicza się do wysokich technologii oraz do nanotechnologii. Tak małe pory pozwalają zatrzymywać na membranach cząstki o rozmiarach porównywalnych do wielkości porów. W przypadku zaś membran nieporowatych występuje inny mechanizm rozdziału (rozpuszczania i dyfuzji), dzięki któremu możliwe jest zatrzymywanie na membranie nawet pojedynczych jonów.

Membrany wykonywane są z bardzo wielu materiałów. Do najpopularniejszych należą membrany polimerowe, ceramiczne oraz metalowe. 

Pamiętać należy, że najlepszym producentem membran jest natura. Do membran występujących w przyrodzie zaliczyć można błony komórkowe u ludzi, zwierząt i roślin. To właśnie podpatrując naturę ludzie wymyślili tak wyrafinowane produkty, jakimi są membrany.

Czym są techniki membranowe?

Techniki membranowe są procesami, w których wykorzystana została membrana. W zależności od rodzaju zastosowanej membrany, a także od warunków prowadzenia procesu wyodrębnia się różne rodzaje technik membranowych. Część z nich jest już szeroko znana w przemyśle, część z nich powoli znajduje uznanie w zakładach, zaś pozostała część znana jest przede wszystkim badaczom.

Do najpopularniejszych w przemyśle technik membranowych należą membranowe techniki filtracyjne, których zadaniem jest oczyszczenie cieczy z upostaciowionego ciała stałego lub ze związków rozpuszczonych. Są to mikrofiltracja, ultrafiltracja, nanofiltracja oraz odwrócona osmoza. Zastosowanie tych technik obrazuje poniższy rysunek:

www_jpg

Rosnącym zainteresowaniem przemysłu cieszy się obecnie perwaporacja – proces membranowy pozwalający na rozdział dwóch lub więcej cieczy. Proces ten charakteryzuje się tym, że otrzymywany produkt posiada czystość większą niż produkt procesu destylacji.

Rozwijającą się techniką membranową, która wielkim krokiem wkracza do przemysłu jest membranowa separacja gazów. Dzięki właściwościom membrany możliwe jest oddzielanie od siebie składników gazowych różnych mieszanin.

Wielką zaletą technik membranowych jest fakt, że wykorzystują one w swej pracy wyłącznie zjawiska fizyczne. W konsekwencji do prowadzenia tego procesu nie są wymagane dodatkowe substancje chemiczne powodujące niekiedy dużo większe problemy niż substancja wyjściowa.

Gdzie można zastosować membrany?

Membrany można zastosować wszędzie tam, gdzie należy coś rozdzielić, oczyścić lub przeprowadzić frakcjonowanie. Membrany spotykane są we wszystkich rodzajach przemysłu – na przykład w spożywczym, w transporcie, w medycynie, w farmakologii, w oczyszczalniach ścieków, w produkcji lekkiej i ciężkiej, w kopalniach, w gazownictwie, w rafineriach i wielu innych.

Informacje branżowe
więcej
Realizacje
zadzwoń i dowiedz się więcej +48 22 115 11 40

PolymemTech Sp. z o.o.
ul. Wołodyjowskiego 46
02-724 Warszawa

NIP: 5262897258
REGON: 140166539