wersja językowa: pl | en

STAIR - polsko-niemiecka współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wraz z Niemieckim Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) realizują wspólne projekty badawcze na rzecz zrównoważonego rozwoju. W II Konkursie nasz projekt zakwalifikowany został do dofinansowania.

Projekt „Development of a sustainable recycling process for water and detergent ingredients for industrial laundries” (akronim:REWARD)

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu ścieków pochodzących z pralni przemysłowych i składników detergentów w celu osiągnięcia zrównoważonej gospodarki wodnej w pralniach przemysłowych oraz optymalizacji procesu recyklingu z wykorzystaniem metod analitycznych. Proces ten powinien być oparty na trwałej i efektywnej ekonomicznie technologii recyklingu opartej o filtrację membranową poprzedzoną obróbki wstępnej ścieków przez technikę indukcji dipolowej.

Procesy w pralniach przemysłowych charakteryzują się wysoką konsumpcją wody i detergentów. Nowe technologie dla zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi są szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w celu poprawy ich gospodarki wodnej i zarządzania detergentami.

W szczególności, polsko-niemiecka współpraca dąży do następujących celów:

1) opracowanie wydajnej technologii recyklingu (woda i środki powierzchniowo czynne) w oparciu o technikę indukcji dipolowej jako metody obróbki wstępnej,
    a następnie filtracji membranowej dla pralni przemysłowych

2) potwierdzenia technologii dla różnych poziomów zanieczyszczeń zwykle występujących w ściekach w pralniach przemysłowych

3) oceny danych naukowych uzyskanych w procesie recyklingu, na przykład: jakości wody i procesu prania, charakterystyki środowiska i używanych membran.

4) Opracowania techniki stałego monitoringu stężenia detergentów w uzdatnionej wodzie procesowej.

Projekt realizowany jest w Konsorcjum:

  1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej – Lider konsorcjum polskiego
  2. Polymemtech Sp. z o.o.
  3. Hollywood Textile Service sp. z o.o.
  4. Hohenstein Institut für Textilinnovation gGbmH  – Lider konsorcjum niemieckiego
  5. Atec Automatisierungstechnik GmbH
  6. AQON Water solutions GmbH

Wartość projektu: 2 266 000 PLN + 615 000 EUR
Wartość dofinansowania: 1 900 870 PLN + 500 000 EUR

Projekt  finansowany przez NCBiR (Polska) oraz BMBF (Niemcy) w ramach programu STAIR. Umowa: STAIR/8/2017 z dnia 13.07.2017r.

                                                             

Informacje branżowe
więcej
Realizacje
zadzwoń i dowiedz się więcej +48 22 115 11 40

PolymemTech Sp. z o.o.
ul. Wołodyjowskiego 46
02-724 Warszawa

NIP: 5262897258
REGON: 140166539